Możliwość korzystania ze zbiorników na paliwo obwarowana jest przepisami, których przestrzeganie ma zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników oraz osób w otoczeniu.

Zbiorniki na paliwo – sposób ustawienia

Zbiorniki na paliwo muszą być ustawione w sposób, który zapewni im pełną stabilność. Powierzchnia, na której stoi zbiornik musi być ognioodporna i odpowiednio gruba (grubość większa niż 5 cm). Materiał na którym stoi zbiornik na paliwo musi mieć minimum 30 cm więcej niż podstawa zbiornika. Również droga, którą dostarczane jest paliwo przy pomocy cysterny, musi być na tyle duża, aby cysterna mogła zawracać i cofać. Pod uwagę należy wziąć otaczające teren przeszkody, takie jak: samochody, maszyny, słupy wysokiego napięcia, drzewa i inne różnego typu bariery. Powierzchnia, po której poruszają się pojazdy musi być ognioodporna.

Urzędu Dozoru Technicznego wskazuje w jakich przypadkach obowiązuje kontrola oraz kiedy zbiorniki na paliwo podlegają kontroli. Szczegółowe informacje o zbiornikach na paliwo można poznać w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Planując zakup zbiornika na paliwo trzeba się również zapoznać z wymogami odległościowymi. Szczególnie należy mieć na uwadze odległość od linii energetycznych, lasów i drogi publicznej.

Mimo wszystkich przepisów, warto zaopatrzyć się we własny zbiornik na paliwo, również w taki przenośny. To duża zaleta w pracy w rolnictwie, budownictwie i transporcie.

Zbiorniki na paliwo – zasady bezpieczeństwa
5 (100%) 1 vote