Wypadki przy pracy zdarzają się każdemu. Jak podaję Główny Urząd Statystyczny w pierwszym półroczu 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 39093 osoby. Wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległo 38778 osób. Ciężkie obrażenia odniosło 222 osoby, a wypadkom śmiertelnym – 93 osoby.

Wypadki przy pracy – gdzie jest ich najwięcej?

Najwięcej obrażeń lekkich wystąpiło w przetwórstwie przemysłowym – aż 12001 osób. Śmiertelnych wypadów było 16.  Jednak najwięcej ofiar śmiertelnych znalazło się w budownictwie – 23 osoby oraz transporcie i gospodarce magazynowania – 22 osoby. Powyżej pięciu tysięcy, bo aż 5263 osoby ogółem miało wypadek w dziale handlu; naprawa i pojazdów samochodowych. Było tutaj 9 osób z ciężkimi obrażeniami i tyle samo przypadków śmiertelnych. Pozostałe osoby to przykłady obrażeń lekkich. W górnictwie i wydobywaniu ogółem uległo wypadkowi 1088 osób, w tym 5 osób śmiertelnie, 3 osób uległo obrażeniom ciężkim. Najmniejsza ilość wypadków w pierwszej połowie 2017 roku miała miejsce w dziale: informacja i komunikacja – 215 przypadków ogółem, w tym żaden śmiertelny, 3 o ciężkich obrażeniach, a pozostałe to obrażenia lekkie oraz pozostała działalność usługowa – 207 osób.

Przyczyny wypadków przy pracy:

 • nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 61%,
 • niewłaściwy stan czynnika materialnego – 8,4%,
 • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym – 7,1%,
 • niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika – 6,5%,
 • niewłaściwa organizacja stanowiska pracy – 5,4%,
 • inne przyczyny – 4,7%,
 • niewłaściwa organizacja pracy – 4,1%,
 • nieużywanie sprzętu ochronnego – 1,4%,
 • niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 1,4%.

Wypadki przy pracy – umiejscowienie urazu: 

 • kończyny górne – 43,3%,
 • kończyny dolne – 34,3%,
 • głowa – 9,9%,
 • grzbiet łącznie z kręgosłupem – 3,7%,
 • tułów i organy wewnętrzne – 3,6%,
 • całe ciało i jego różne części – 2,9%,
 • szyja wraz z kręgosłupem szyjnym – 2,2%,
 • inne lub nieznane części ciała – 0,1%.

Najczęstsze wydarzenia powodujące uraz podczas wypadku przy pracy: 

 • zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt – 32,2%,
 • zderzenie z/uderzenie w obiekt ruchomy – 20,8%,
 • kontakt z przedmiotem ostrym, szorstki, chropowatym – 18,4%,
 • obciążenie fizyczne lub psychiczne – 14,1%.

W jakim województwie występuję największa ilość wypadów przy pracy?

Największą ilość wypadków ogółem ma województwo śląskie – 5658 osób, w tym 10 ofiar śmiertelnych, 40 osób z urazami ciężkimi i 5608 to urazy lekkie. Jednak województwo wielkopolskie ma 12 wypadków śmiertelnych, a  ogółem 4697. Ponad cztery tysiące wypadków było w województwie mazowieckim (z 10 przypadkami ofiar śmiertelnych) i dolnośląskim (12 ofiar śmiertelnych). W województwie kujawsko-pomorskim było 2124 osoby, które uległy wypadkowi, ale tylko jedna osoba śmiertelna. Mniej niż tysiąc wypadków wystąpiło w województwie opolskim (w tym 3 osoby śmiertelne) i świętokrzyskim ( w tym jedna osoba śmiertelna).

A wy mieliście wypadek przy pracy?

Oceń wpis