magazynier

Praca na magazynie to trudne i odpowiedzialne zadanie. Zobacz jakie zagrożenia możesz spotkać pracując na magazynie.

Magazynier jest osobą odpowiadającą za składowany towar. Porządkuje zawartość magazynu i czuwa nad prawidłowym przechowywaniem artykułów. Zazwyczaj jest to osoba z uprawnieniami na wózki widłowe, co wynika z konieczności przenoszenia towarów.

Praca na magazynie wymaga przejścia szkolenia BHP oraz dodatkowych kursów. Co jest związane z występującymi zagrożeniami.

Zagrożenia w pracy magazyniera:

  • urazy spowodowane spadającym z półki przedmiotem
  • upadek z drabiny, półki
  • potknięcia i poślizgnięcie się
  • urazy związane z wózkami widłowymi, potrącenia, zderzenia
  • nieprawidłowa postawa przy przenoszeniu magazynowanych przedmiotów
  • niestosowanie się do przepisów BHP odnośnie maksymalnej wagi samodzielnie przenoszonych towarów
  • rodzaj składowanych towarów, np. toksyczność, wybuchowość, łatwopalność
  • urazy mechaniczne w wyniku obsługiwanego sprzętu
Jakie zagrożenia występują w pracy magazyniera?
3.67 (73.33%) 3 votes