Regulacje co do palenia papierosów w miejscu pracy ulegają zmianie. Początkowo zabroniono palenia w pomieszczeniach firmy, co powodowało wychodzenie pracowników przed budynki. Natomiast kolejne wprowadzone przepisy nałożyły na pracodawcę zatrudniającego minimum 20 osób obowiązek tworzenia palarni, jako pomieszczenia sanitarno-higienicznego.

Pod koniec 2010 roku zniesiono obowiązek tworzenia palarni przez pracodawców. Co oznacza, że pracodawca może, ale nie musi tworzyć specjalnych pomieszczeń dla osób palących. Z tytułu ich braku nie poniesie żadnej kary. Pracodawca może również wprowadzić całkowity zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Wówczas ma obowiązek umieścić tablice słowne i graficzne informujące o tym. Brak tego typu oznaczeń w miejscu pracy może powodować nałożenie dużych kar (do 2000zł) na pracodawcę.

Zastanawiasz się czy możesz palić w pracy? Odpowiedź jest prosta – wszystko zależy od pracodawcy.

Pamiętaj
Jeśli pracodawca wprowadzi zakaz palenia, do którego się nie dostosujesz, może Cię spotkać kara pieniężna.

Czy wolno palić papierosy w pracy?
5 (100%) 1 vote