Ulica, ruch uliczny, droga z pracy.

Nie kończą się pytania o bezpieczeństwo podczas drogi z domu do pracy i z pracy do domu. Dlatego w dzisiejszym artykule przedstawiam przykłady i przepisy, które jasno określają, kiedy wspomniana droga się kończy, a kiedy zaczyna.

 

Definicje wypadku w drodze do pracy lub z pracy podaje USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 57b. 1.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

Definicja wydaje się jasno określać kiedy zdarzenie nosi znamiona wypadku z pracy lub do pracy. Nie jest to tylko zdarzenie, które ma miejsce podczas precyzyjnej i konkretnej drogi do domu. Znaczenie ma tu trasa, którą podążał poszkodowany. Nie należy dosłownie rozumieć sformułowania – najkrótsza i nieprzerwana. W ustępie 2 tego artykułu określono, że zdarzenie może dotyczyć również drogi z miejsca lub do miejsca:

 

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
3) zwykłego spożywania posiłków;
4) odbywania nauki lub studiów.

Dużo wątpliwości nasuwa początek i koniec drogi. Przepisy nie określają tego dokładnie. Poniżej przykłady, które mogą rozwiać wątpliwości.

Przykłady konkretnych sytuacji i okoliczności zdarzeń:

  1. Początek drogi to wyjście z mieszkania, przekroczenie progu, schody w bloku to już „droga do pracy”.
  2. Droga obejmuje również inne miejsca pobytu niż stałe miejsce zamieszkania. Z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, pracownik może mieszkać w wynajętym mieszkaniu, hotelu. Wówczas to miejsce uznawane jest za „dom”.
  3. W sytuacji, gdy pracownik, aby wjechać na posesje i wstawić auto do garażu musi otworzyć bramę – to nadal jest w drodze.
  4. W przypadku zakładu pracy droga rozpoczyna się i kończy na granicy zakładu pracy.
  5. W przypadku wizyty u lekarza w czasie pracy, w związku z określeniem aktualnej zdolności do pracy – uznane za wypadek w drodze z pracy.
  6. Usuwanie usterki w samochodzie w trakcie drogi z lub do pracy – jest uznane za wypadek w drodze z/do pracy.
  7. Przerwa w drodze w celu spotkania towarzyskiego, nie jest przerwą uzasadnioną.
  8. Pobicie w drodze do lub z pracy, np. na klatce schodowej jest wypadkiem w drodze.

Wypadki bardzo często wymagają indywidualnego rozpatrzenia z uwagi na swoją złożoność. Pod uwagę brane są konkretne okoliczności oraz rodzaj występujących zdarzeń.

Przykłady wypadku w drodze do pracy i z pracy
5 (100%) 1 vote