Zatrudnianie młodzieży

Prawo dopuszcza zatrudnianie osób niepełnoletnich, jednak musi być to zgodne z przepisami. Zobacz jakie zasady obowiązują w pracy młodocianych, czyli osób, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18 roku życia.

Młodociani podejmują pracę z różnych powodów. Czasem jest to chęć uzbierania na wakacje, a czasem konieczność związana ze złą sytuacją materialną. Sprawdź w jaki sposób są chronieni przez prawo.

14 najważniejszych zasad zatrudniania młodocianych

 1. Młodociany musi mieć ukończone minimum gimnazjum.
 2. Stan zdrowia musi pozwalać na podjęcie pracy i być potwierdzony przez lekarza.
 3. Pracodawca musi zapewnić pomoc i opiekę w czasie pracy.
 4. Młodociany bez kwalifikacji zawodowych powinien być przyjęty tylko na praktyki lub przygotowanie zawodowe.
 5. Młodociany musi przejść wstępne i okresowe badania lekarskie.
 6. Dopuszcza się przyjęcie młodocianego do prac lekkich, na umowę o prace.
 7. Praca na umowie o pracę musi być dostosowana do obowiązku uczestniczenia w zajęciach szkolnych.
 8. Pracodawca musi zwalniać młodocianego z obowiązków, na czas trwania lekcji szkolnych.
 9. Czas pracy nie może być większy niż 8 godzin na dobę.
 10. Czas nauki wliczany jest do dobowego czasu pracy.
 11. Młodociany nie może pracować między 22, a 6 rano.
 12. Po 4,5 godzinach pracy, młodocianemu przysługuje 45 min ciągłej przerwy.
 13. Młodociany ma prawo w każdym tygodniu do 48 godzin ciągłego odpoczynku i wlicza się w to wolną niedzielę.
 14. Po 6 miesiącach pracy młodociany ma prawo do 12 dni urlopu, natomiast po 12 miesiącach 26 dni urlopu.

 

Pracodawca musi mieć świadomość, że młodociany pracownik jest pod szczególną ochroną. Ma to zapewnić możliwość uczęszczania do szkoły oraz ochrony jeszcze nie w pełni wykształconego organizmu. Co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności dźwigania i przenoszenia przedmiotów. Dlatego dla dziewcząt obowiązuje zakaz dźwigania na odległość większą niż 25 m, przedmiotów powyżej 14 kg, gdy jest to czynność niepowtarzalna. Natomiast w przypadku wielokrotnego przenoszenia przedmiotów, tzn. więcej niż 4 razy na godzinę – ciężar nie może przekraczać 8 kg.
W przypadku chłopców maksymalna waga nie może być większa niż 20 kg, przy czynności niepowtarzalnej. W sytuacjach powtarzalnych, nie może być to więcej niż 12 kg.

 

Młodociany nie może być kierowany do prac, które:

 • wymuszają nadmierny wysiłek fizyczny
 • muszą odbywać się w niewygodnej pozycji ciała
 • mogą powodować nieprawidłowy rozwój psychiczny
 • związane są z działaniem czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych

 

Rozpoczęcie pracy w młodym wieku ma swoje zalety o ile warunki zatrudnienia są w pełni bezpieczne i nie zagrażają rozwojowi dziecka. Konsultanci Zielonej Lini sprawdzili, co sądzą dorośli o pracy młodocianych. Szczegółowy raporty tutaj. Poniżej wskazane przez respondentów zalety.

 1. Młodociani dzięki pracy mogą docenić wartość pieniądza.
 2. Młodociani mogą poczuć czym jest trud pracy.
 3. Młodociani uzyskują doświadczenie zawodowe.
 4. Młodociani mogą zarobić pieniądze.
 5. Jest to pierwszy krok dla młodocianych w karierze zawodowej.

Osoby negatywnie odnoszące się do pracy młodocianych, przede wszystkim uznają, że w tym wieku należy skupić się na nauce.

 

A Ty jak sądzisz czy młodociani powinni pracować?

14 zasad zatrudniania młodzieży
5 (100%) 1 vote